Page 6 - December 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 6

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

                 In Memory of all the Deceased Faithful


        Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali modliwą naszych kochanych zmarłych w ich
                       drodze do Niebieskiej Ojczyzny.
        Thank you to all who with prayers supported our dearly deceased on their way to the
                          Heavenly Homeland.                                                             6
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11