Page 8 - December 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 8

Polska Szkoła im. Św. Jana Pawła II
                                          zaprasza na

                                    Mikołajki

    W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić
    urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia, łaski Bożej, darów

    Ducha Świętego oraz wiary niezachwianej.  Msza Św. za   w niedzielę 8 grudnia
    wszystkich obchodzących urodziny w danym miesiącu będzie

           odprawiana w trzeci wtorek miesiąca o        na Sali Balowej
           godzinie 8 rano. (Prosimy sprawdzić

           harmonogram miesięczny Mszy św. w    po jedynej Mszy św. po polsku
           zakresie zmian.)
                                        o godz. 11:00
           This month, the following parishioners will
           be celebrating their birthdays.  We would
    like to take this time to wish them health, God’s blessings,
    blessings of the Holy Spirit and unwavering faith. Holy Mass
    for everyone celebrating a birthday during the current month
    will be celebrated on the third Tuesday of the month at 8 am.
    (Please check the monthly mass schedule regarding changes.)


            DECEMBER

    1 Bogdan Chorąży    16 Maria Kosinski
    2 Joseph Puglisi       Jeffrey Moll
    5 Iwona Madej        Jerry Peters
      Simon Simko     18 Maximilian Moll
    7 Wojciech Klim     20 Jacob Kuczwara
      Franciszek Kuczewski  22 Theresa Berberich
    8 Eliza Chrzanowska     Eric Szklarzewski
    9 Ethan Puglisi     23 Dennis Paluch
      Daniel Rodgers    24 Eva Obirek
    10 Kathleen Siatkowski  25 Katarzyna Ziarko
    12 Natasza Mazur    27 Katarzyna Niedźwiedzka
      Margaret Susovica   28 Małgorzata Borchardt
    13 Carol Ogrodnik    29 Halina Mendyka
                   Nicholas Pulglisi

                                         W programie:

                                           · Obiad

                                      · Kiermasz świąteczny
                                      (przygotowany przez uczniów,
                                        nauczycieli i rodziców,
                                       a w nim dekoracje świateczne)

                                      · Wiele zabaw dla dzieci

                                           i oczywiście

                                     · Odwiedziny św. Mikołaja

                                    Prosimy przygotować prezenty do $20.
                                Prezenty rodzeństwa prosimy złączyć wspólnie wstążką,
                                      aby usprawnić ich rozdawanie,
                                     dzieci będą podchodzić rodzinami.
                                                             8
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12