Page 6 - September 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 6

Podziękowanie / Thank You


    Dziękujemy Dobremu Bogu za wspólny, wakacyjny czas z Ks. Zbigniewem Kubackim, który dzielił się z
    parafianami swoim sercem i wiarą. Dziękujemy za każda modlitwę, za każda Msze św, dzięki której nasze życie
    stawało się bardziej Boże i lepsze. Niech Bóg będzie zawsze z księdzem Zbigniewem podczas jego
    pielgrzymowania a święta Agata, nasza patronka niech wyprasza potrzebne łaski. Dziękujemy księże Zbigniewie
    za obecność pośród nas.
                        We thank the good God for summertime with Fr. Zbigniew Kubacki, who
                        shared his heart and faith with our parishioners. We thank him for every
                        prayer, for every Mass, thanks to which our lives became Godlier and
                        better. May God always be with Father Zbigniew during his pilgrimage;
                        and may our patron St. Agatha intercede in his favor. Thank you, Father
                        Zbigniew, for your presence among us.


    Ks. Zbyszek nawet pojechał z
    nami do Sanktuarium Czarnej
    Madonny   w  Eureka  gdzie
    odprawił Mszę św. i wziął udział
    w piknikowym obiadzie.
    Fr. Zbyszek even traveled with
    us to the Black Madonna Shrine
    in Eureka where he celebrated
    Holy Mass and enjoyed a picnic
    dinner.

                                                             6
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8