Page 7 - September 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 7

Lista Lektorów/Reader Schedule
   CO NAS CZEKA…/ UPCOMING EVENTS…


                                      WRZESIEŃ / SEPTEMBER
     WRZESIEŃ / SEPTEMBER
                                   Aug 30   Fri (7 pm) PL  Zbigniew Florek

   7  (sobota / Saturday)                     Aug 31   Sat (4:30 pm) EN Vince Smugala

     Rozpoczęcie polskiej szkoły                 Sept 1   Sun (10 am) PL  Andrzej Lewandowski
     Msza św. na rozpoczęcie roku                              Robert Pajewski
     szkolnego o godz. 9:00
                                   Sept 6   Fri (8 pm) PL  Hanna Tokarczyk
     First day of Polish School
                                   Sept 7   Sat (9 am) PL
     Mass in Polish at 9 am to start the school year
                                           (4:30 pm) EN Vince Smugala

                                   Sept 8   Sun (10 am) PL  Danuta Twardawa
         Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II                       Michał Lijowski
              w St. Louis, Missouri                   (12 pm) PL  Katarzyna Niedźwiedzka
                                                 Julia Niedźwiedzka

      ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019-2020              Sept 13  Fri (7 pm) PL  Halina Strojek

                                   Sept 14  Sat (4:30 pm) EN Vince Smugala
        Polska Szkoła prowadzi zapisy dzieci
                                   Sept 15  Sun (10 am) PL  Grażyna Abou-Nemeh
          na rok szkolny 2019-2020.                           Hanna Tokarczyk
      Przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 18 lat.               (12 pm) PL  Robert Pajewski
        Wszystkich zainteresowanych prosimy                        Max Pajewski

                                   Sept 20  Fri (7 pm) PL  Zbigniew Florek
         o kontakt z dyrektorem szkoły:
                                   Sept 21  Sat (4:30 pm) EN Vince Smugala
      Małgorzatą Moll – moll@polskaszkolastl.org
                                   Sept 22  Sun (10 am) PL  Magda Durdełło
       lub sekretariatem parafii – 314 -772-1603
                                                 Anna Lijowska

       Szczegółowe informacje odnośnie zapisów                 (12 pm) PL  Małgorzata Moll

                                   Sept 27  Fri (7 pm) PL  Grażyna Abou-Nemeh
      można znaleźć na stronie internetowej szkoły
                                   Sept 28  Sat (4:30 pm) EN Vince Smugala
         www.polskaszkolastl.org lub
                                   Sept 29  Sun (10 am) PL  Zbigniew Florek
          www.polishschoolstl.org
                                                 Andrzej Lewandowski
                                           (12 pm) PL  Katarzyna Sandoval


                                   Oct 1   Tue (7 pm) PL  Halina Strojek


      ZAPOWIEDZI / WEDDING BANNS                 Oct 2   Wed (7 pm) PL  Hanna Tokarczyk

                                   Oct 3   Thur (7 pm) PL  Grażyna Abou-Nemeh

        Módlmy się za                      Oct 4   Fri (8 pm) PL  Zbigniew Florek
     nowotworzące się rodziny.                   Oct 5   Sat (4:30 pm) EN Vince Smugala
     There is a promise of marriage                 Oct 6   Sun (10 am) PL  Danuta Twardawa
       in Christ between:                                 Michał Lijowski
                                           (12 pm) PL  Katarzyna Niedźwiedzka

         Kristi Miller & Ryan Hogland                          Julia Niedźwiedzka
            September 7, 2019
        Rebecca Siebert & Steven Lawton
            September 21, 2019
        Carley Alves & Thomas Brickmann
             October 4, 2019
         Paige Cockriel & Alex Brewer
             October 5, 2019


   DRZEWKO OFIARODAWCÓW / DONOR TREE             Listki / Leaves:

   Nasze Drzewko Ofiarodawców już upiększa ścianę w naszym historycznym kościele  Złote / Gold    $5,000
   już z kilkoma zadedykowanymi listkami i kamieniem.    Srebrne / Silver   $1,000
   Ufunduj listek bądź kamień na naszym drzewku ofiarodawców, a Twoje Imię  Miedziane / Copper  $500
   pozostanie tutaj i stanie się kontynuacją historii naszej parafii!!!!

   Our Donor Tree already adorns a wall in our historic church with a few dedicated  Kamienie / Foundation Stones:
   leaves and a stone.
   Become a leaf or a foundation stone donor on our donor tree and your name will stay  Kamień / Stone   $10,000
   here and become part the continued history of our parish!!!!  Żołedź / Acorn   $7,500

                                                             7
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   2   3   4   5   6   7   8