Page 1 - September 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki

                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy

              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English

     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            19:00          Sunday             8:00 a.m.
                                Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.
    Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!!!

    Z wielka pokorą - o której tak wyraźnie słyszymy w dzisiejszych czytaniach liturgicznych -
    rozpoczynamy (już ósmy  ) kolejny rok naszego wspólnego pielgrzymowania do domu Ojca.
    Pokora pozwala nam otwierać się z ufnością na Boże działanie w naszym codziennym życiu, a
    jednocześnie z pokojem w sercu podejmować kolejne dni które przed nami. Bóg w swojej wielkiej
    miłości prowadzi nas do swego domu. Zapraszam wszystkich Was do wspólnej pielgrzymki.
    Jesteśmy pielgrzymami, którzy mogą Razem wychwalać Boga, miłować Jego z całych serc i służyć
    sobie pomocą. Niech ten kolejny rok będzie przeżywany we wspólnocie i na Jego większa chwałę.
    Z radością spotkania w drodze.                     – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec

                                  Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

    With great humility - of which we hear so clearly in today's liturgical readings - we begin the next

    (already the eighth  ) year of our joint pilgrimage to the Father's house. Humility allows us to
    open ourselves with confidence to God's influence in our daily lives, and at the same time, with peace
    in our heart to seize the days ahead. God, in his great love, leads us to his home. I invite you all to a
    joint pilgrimage. We are pilgrims who can praise God together, love him with all our hearts and
    help each other. May this next year be lived in community and for His greater glory.
    I happily look forward to seeing you during the journey.  – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6