Page 1 - October 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

100 Rocznica Bitwy Warszawskiej była też         The 100th Anniversary Battle of Warsaw was
              okazją do                     an excellent occasion for
        MODLITWY W INTENCJI OJCZYZNY                  PRAYER FOR POLAND
    Wspólnota Parafialna Św. Agaty i Polonia w     The Parish Community of St. Agatha and the Polish
    Saint Louis upamiętniła 100 rocznicę Cudu      community in Saint Louis commemorated the 100th
    nad Wisłą - jedno z najważniejszych zwycięstw       Anniversary of the “Miracle on the Vistula” - one of
    polskiej armii w sierpniu 1920 roku. Po       the most important victories of the Polish Army in
    uroczystej Mszy świętej w kościele św. Agaty    August of 1920. After the solemn Holy Mass
    16 sierpnia w intencji Ojczyzny, specjalne      celebrated on August 16 at St. Agatha’s Church
    przesłanie na tę okazję wygłosił dr Wojciech    for the Homeland, a special message for this
    Golik, Konsul Honorowy RP w St. Louis,       occasion was delivered by Dr. Wojciech Golik,
    Missouri.                         Honorary Consul of the Republic of Poland in St.
    Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w 100       Louis. In that part of the celebration we paused in
    rocznicę Bitwy Warszawskiej („Cudu nad        silence to honor all who gave their life for victorious
    Wisłą”) była sprawowana w niedzielę o        Poland and its leaders. Before the recessional
    godzinie 10:00AM. Po Mszy okolicznościowe       hymn, all with fervor sang the Polish national
    przemówienie wygłosi Konsul Honorowy RP w         anthem: Dąbrowski Mazurka – “Poland has not yet
    Saint Louis, dr Wojciech Golik. W skromnym      perished as long as we are alive!”
    programie nie zabrakło też wspomnienia i       August 15, 1920, was deeply inscribed - not only in
    modlitwy w ciszy za wszystkich poległych i     the history of our homeland. - It was a day of
    bohaterów wielkich wydarzeń. Przed wyjściem        special prayer and a breakthrough moment in
    pocztu sztadarowego zgromadzeni odśpiewali z       defending European civilization, in which had been
    werwą nasz hymn narodowy – Mazurek          ongoing for generations. Not everyone wants to
    Dąbrowskiego.                       recognize that, this day and the events that
                                 followed it were a military miracle thanks to the
      PO POWITANIU ARCYBISKUPA MITCHELL           Blessed Virgin Mary – Our Lady of Victory and
      SŁOWA PODZIĘKOWAŃ I WDZIĘCZNOŚCI            another miracle of the unity of Poles who defended
    Uroczysta Msza święta na oficjalne rozpoczęcie    the regained homeland after 123 years of partitions.
    posługi  nowego   arcybiskupa   Mitchell  T.         MESSAGE OF GRATITUDE

    Rozanskiego odbyła się 25 sierpnia 2020 roku w       FROM OUR NEW ARCHBISHOP
    Bazylice katedralnej św. Ludwika. Arcybiskup na   The Installation Mass for Archbishop Mitchell T. Rozanski
    znak posługi arcybiskupiej przyjął paliusz przesłany   took place on August 25  at 2:00 PM at the Cathedral
                                            th
    przez Papieża Franciszka. Przed komunią świętą    Basilica of Saint Louis. At the beginning of the celebration
    śpiew Baranku Boży wykonany został we        the representative of the Holy Father imposed on the
    wszystkich językach wiernych archidiecezji. Po    Archbishop the Palium, conferred by him on our new
    komunii świętej, na czas medytacji chór katedralny    Archbishop having metropolitan jurisdiction. The song
    pięknie zaśpiewał hymn „Serdeczna Matko”.       before communion was delivered in all of the languages of
    Arcybiskup   Rozanski   serdecznie   dziękuje    the faithful of the archdiocese, which included Polish. As a
    wszystkim,  którzy  wzięli  udział  we  Mszy    song of mediation after communion, the choir beautifully
    inauguracyjnej  osobiście,  oglądali  transmisję      presented the Polish hymn “Beloved Mother” – Serdeczna
    w telewizji lub przez internet i wyraził serdeczne  Matko.  Archbishop Rozanski offers his gratitude to
    podziękowania wszystkim, którzy przyjęli bardzo    everyone who attended the Installation Mass, either in
    życzliwie. Arcybiskupa Różańskiego i Arcybiskupa   person, on television, or online and expressed his heartfelt
    Carlsona w tym szczególnym okresie przejściowym      thanks to all who gave him such a warm welcome. Please
    polecamy modlitwom wszystkich wiernych.          pray for Archbishop Rozanski and Archbishop Carlson, as
                                 each has a new role in our Archdiocese.
             40 LAT TEMU...                          \
    Przypadająca   w  tym  roku  40.  rocznica          FORTY YEARS AGO…
                                 SOLIDARNOŚĆ – SOLIDARITY
    „Solidarności”  skłania  do  wielu  refleksji
    i wytrwalszej modlitwy... Po 40 latach, obojętnie  If it hadn't been for John Paul II's first pilgrimage to
    gdzie żyjemy,  potrzeba nie mniej solidarności niż   Poland in June 1979, there would have been
    w latach 80.                       no Solidarity. The striking dockworkers began to use the
    Należałoby przypomnieć „Etykę Solidarności” ks.    name "Solidarity" because of St. John Paul II's great
    Józefa   Tischnera,   zawierającą  podstawy     influence and his teachings. Just as the Solidarity labor
    filozoficzne i moralne tego ruchu, który wyrwał ludzi   movement enabled massive change by working as one,
    z izolacji i egoizmu, dając wspaniałe poczucie   Catholics are called to live in solidarity and communion
    wewnętrznej wolności i wspólnoty.             with one another, for the common good of all.
   1   2   3   4   5   6