Page 1 - January 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Polski Kościół Rzymsko-Katolicki
                     Parafia Św. Agaty

                Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy


              th
       3239 South 9 Street, St. Louis, MO 63118-2629 · Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979
             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

           MSZE św. po polsku                    MASSES in English
     Niedziela           10:00 & 12:00      Saturday Vigil         4:30 p.m.
     Piątek            6:00          Sunday             8:00 a.m.
          5 stycznia i 2 lutego            Weekdays            Mon-Thur 8:00 a.m.
              JEDNA MSZA ŚW.                     February 2
            po polsku o godz. 11:00!!!              ONE MASS – Bilingual – 11 am!!!
                   Drodzy Parafianie i Przyjaciele Św. Agaty!

                   W radości Bożego Narodzenia śpieszę dziś do wszystkich Was by podzielić się tą niesamowitą
                   wiadomością: „Dziś w mieście Dawida Narodził się nam Zbawiciel którym jest Mesjasz Pan”. Niebo
                   wyśpiewuje; „Chwała na wysokości Bogu a ziemi pokój ludziom Jego upodobania”. My na ziemi
                   radujemy się z tego wyjątkowego faktu: Bóg stał się jednym z nas!!! Z całego serca pragnę złożyć
                   Wam najserdeczniejsze życzenia:
                   Niech Nowonarodzony Zbawiciel przyjęty przez Was do Waszych serc, rodzin, domów napełnia Was
                   swoim pokojem; niech będzie dla Was radością na każdy dzień; niech obdarza Was miłością byście
                   zawsze doświadczali obecności Boga w swoim życiu.
                   „Cała ziemia prosi Ciebie Jezu, abyś ludziom serca dzieci dał, cała ziemia prosi Cię Maleńki abyś
                   sercem świata został sam; Maleńki, kochany, najmniejszy; z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka; maleńki a
                   przecież największy; odwieczny, najbardziej współczesny; rozchmurz myśli wszystkich ludzi Panie i
                   kryształów lodu daj nam blask, przyjmij nasze słabe ludzkie serca a nam swoje Boskie serce daj”.
                   Do zobaczenia w drodze.          – Ks. Hubert Zasada–Chrystusowiec


    Dear Parishioners and Friends of our parish!!!

    With the joy of Christmas, I am hurrying today to all of you to share this amazing news: "For unto you is born this day in the city of David a
    Savior, which is Christ the Lord." The sky sings; “Glory to God in the highest, and on earth peace, good will toward men." On earth, we
    enjoy this unique fact: God has become one of us!!! With all my heart, I would like to wish you the following warmest wishes:
    May the Newborn Savior, welcomed into your hearts, families, and homes, fill you with his peace; may He be a joy for you every day; may
    He bestow onto you love, so you may always experience God's presence in your life.
    "The whole earth asks you, Jesus, to give people the hearts of children; the whole earth asks you, Little Babe, that you, yourself become
    the heart of the world; Little Babe, beloved, the smallest; from Bethlehem, from the altars, from the Christmas wafer; the tiniest and yet the
    largest; eternal, the most modern; cheer up the thoughts of all people, oh Lord; and give us the radiance of ice crystals, accept our weak
    human hearts and give us your Divine heart."
    See you during the journey.                   – Rev. Hubert Zasada – Society of Christ
   1   2   3   4   5   6