Page 4 - November 2019 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 4

Adoracja   Najświętszego   Sakramentu    oraz
           Proboszcz / Pastor
                                Sakrament Pokuty i Pojednania
        FR. HUBERT ZASADA, S.Chr.            Adoration of the Blessed Sacrament and

    Parish Office:                      Reconciliation

    Anna Barringer        314-772-1603        Niedziela / Sunday 7:30 - 8 a.m. (EN)
    Organists:                                  9:30 - 10 a.m. (PL)
    Chuck Derus          314-961-5093                   11:30 - 12 p.m. (PL)


    Jerry Peters         314-412-8545        Sobota / Saturday  4 - 4:30 p.m. (EN)
    Polish School:
    Małgorzata Moll        314-772-1603        Sakrament Chrztu Św. / Baptism
    moll@polskaszkolastl.org  ·  www.polskaszkolastl.org  Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem.
    Polish Library:                     Please make arrangements 1 month in advance.
    Marek Jankowicz        314-771-5505
    St. Agatha Center & Food Pantry:             Sakrament Małżeństwa / Matrimony
    Convent            314-772-4491        Prosimy zgłaszać z sześciu miesięcznym uprzedzeniem.
                                Please make arrangements 6 months in advance.

    REJESTRACJA W PARAFII:  Każda rodzina powinna   Duszpasterstwo Chorych
    być zarejestrowana w parafii. Prosimy całkowicie wypisać  Sacrament of Anointing of the Sick
    druk rejestracyjny i zostawić lub wysłać go do biura  Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem zgłoszeniu.
    parafialnego. Prosimy zgłaszać jakiekolwiek zmiany  W razie niebezpieczeństwa śmierci, dzwonić o każdej porze
    adresowe lub numeru telefonu.              do Biura Parafialnego.
                                Every first Friday of the month after making arrangements.
    PARISH MEMBERSHIP:  Everyone should be properly  In case of impending death, please call the Parish Office at
    registered in the parish. If you are not registered, please stop  any time.
    in at the rectory. Please notify us of change of address.
                                Sakrament I Komunii Świętej i Bierzmowania
                                First Holy Communion and Confirmation
                                Związane z polską szkołą. Prosimy o kontakt z
                                Księdzem Proboszczem.
                                Part of Polish School. Please contact the Pastor.


                          Modlitwy za chorych / Prayer List

                Jeżeli chcecie dołączyć do modlitwy w intencji chorych kogoś z grona rodziny lub przyjaciół, proszę o skontak-towanie
                się z biurem parafialnym pod numerem 314.772.1603.
                Msza Św. za wszystkich chorych będzie odprawiana w pierwszy piątek.
                If you would like to add a friend or relative to the prayer list, contact the Parish Office 314-772-1603.
                Holy Mass for all the sick in English will be celebrated on the first Thursday of each month.

      All the Sisters who have served St. Agatha Parish Jerzy Wojciechowski  Zdzisław Guliński   Anna Cybulska
      Andrew Skosky    Josie Sandbach    Janna Nugent     Ann Anderson     Anna Bates
      Stanisław Madej   Karen Kulla      Jo Kahle       Joe Garcia      Julie Shay
      Sherry Heath     Aaron Polson     Craig Hooper     Claudia Uccello   Nancy Feeney
      Nell Pinckert    Rosalie Buckley    Barbara Kelly     Jamie McClimes    Mary James
      Sofia West      Kathryn M. Sullivan  Hannah West      Brian Faerber    Vince Smugala
      Aleksander Górka   Marek Jankowicz    Doris Collins     Lorraine Skosky   David Dempsey
      Barbara Natoli    Józef Skudrzyk    Kay Paluch      Anna Gulińska

                       Żywność dla Ubogich / Food Pantry

             Dziękujemy wszystkim osobom, które przynoszą jedzenie dla biednych albo zostawiają pieniądze
             w Pudełkach dla Biednych umieszczonych przy wyjściach do kościoła. Mamy około 110
             biednych rodzin, które mieszkają w granicach parafii św Agaty. Te rodziny przychodzą, co
             miesiąc po jedzenie i różną inną zapomogę. Niech Bóg Was błogosławi! Modlimy się za Wami.
                                                Siostry przy Parafii Św. Agaty

    Thank you to all who bring food for our Food Pantry and/or put money in the Poor Boxes near the church doors. We have about 110 needy
    families who live in our parish boundaries.  These families come monthly for food and other assistance when needed. God bless you!
    We pray for you.                               The Sisters here at St. Agatha Food Pantry

                                                             4
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8   9