Page 6 - March 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 6

W najbliższym czasie następujący parafianie będą obchodzić urodziny. Z tej okazji życzymy im zdrowia,
           łaski Bożej, darów Ducha Świętego oraz wiary niezachwianej.  Msza Św. za wszystkich obchodzących
           urodziny w danym miesiącu będzie odprawiana w trzeci wtorek miesiąca o godzinie 8 rano. (Prosimy sprawdzić harmonogram
           miesięczny Mszy św. w zakresie zmian.)

    This month, the following parishioners will be celebrating their birthdays. We would like to take this time to wish them health, God’s blessings, blessings
    of the Holy Spirit and unwavering faith. Holy Mass for everyone celebrating a birthday during the current month will be celebrated on the third Tuesday
    of the month at 8 am. (Please check the monthly mass schedule regarding changes.)

          MARCH               MARCH cont.                 APRIL

       2   Elizabeth Pointer         18 Geraldine Gliedt           1   Andy Borchardt
          Marianne Puglisi           Daniel Smoroński              Katarzyna Gorzko
       4   Marek Jankowicz          19 Natalia Hicks            2   Fabian Westrich
       5   Andrzej Wierzbicki          Zygmunt Kędzierski          3   Sophie Sikorski
       6   Anthony Schmitz          20 Brian Hartmann            4   Małgorzata Florek
       7   Sr. Clare Ann Litteken        Teresa Zarzycka              Philip Jakubowski
          Tomasz Lopaciuk          23 Anna Jankowicz            5   Paul Schneider
          Czeslaw Rok              Antonina Lopaciuk          6   Victoria Grotkowski
          Joanna Wierzbicka           Romuald Rybiałek              Alexander Madej
       8   Ryan McMullan           26 Zbigniew Florek              Timothy Maguire
          Robert Zendran          27 Slawomir Sadowicz          8   Jolanta Sołtys
       11  Dean Plocher           28 Maximilian Pajewski         9   Jakub Gorzko
       13  Edward Florek           31 Elizabeth Najarro             Stanisław Madej
       14  Lidia Lange              Tasha Sadowicz               Mark Smoronski
          Krystyna Lasek            Halina Szczepaniak             Brian Tokarczyk

                                                   Jarek Zarzycki
                                                11  Bożena Skudrzyk
                   Odpust Parafialny / Feast of St. Agatha

               Uroczystości ku czci św. Agaty, patronki naszej parafii, po raz kolejny
               odbyły się w naszym pięknym kościele 2 lutego 2020 r. Jak co roku,
               uroczystościom przewodniczył ks. Hubert. Ks. Jarosław koncelebrował tą
               uroczystą Msze św. Po Mszy parafianie zgromadzili się na Sali balowej na
               pyszny obiad przygotowany przez naszych parafian.
               Celebrations in honor of our patron, St. Agatha, once again took place in
               our beautiful church on February 2, 2020. As usual, this year the ceremony
               was presided by Fr. Hubert. Fr. Jarosław concelebrated this solemn Mass.
               After Mass, the parishioners gathered at the Ballroom for a delicious dinner
               prepared by our parishioners.


                   Fr. Hubert’s Last and Fr. Stan’s First Mass

               Po ponad siedmiu i pół latach służby w parafii św. Agaty, w środę 5 lutego
               2020 r. ks. Hubert Zasada, S.Chr. odprawił ostatnią Mszę św., jako
               administrator parafialny. Życzymy ks. Hubertowi wszystkiego najlepszego w
               jego nowej parafii na Florydzie. Tego samego dnia powitaliśmy naszego
               nowego duszpasterza, ks. Stanisława Poszwę, S.Chr. Witamy Księdza w
               parafii św. Agaty! Serdecznie dziękujemy także ks. Jarosławowi
               Mikuczewskiemu za koncelebrowanie tej wyjątkowej Mszy św. wraz z ks.
               Hubertem i ks. Stanisławem.
               After over seven and a half years of service to our parish, on Wednesday,
               February 5, 2020, Fr. Hubert Zasada, S.Chr. celebrated his last Holy Mass as
               the Parish Administrator.  We wish him all the best in his new parish in
               Florida. On that same day, we welcomed our new Parochial Administrator,
               Fr. Stanislaw (Fr. Stan) Poszwa, S.Chr. Welcome Fr. Stan! We are happy that
               you will be guiding us on our journey! We’d also like to extend a warm thank
               you to Fr. Jarosław Mikuczerwski for concelebrating this special Mass with Fr. Hubert and Fr. Stan.
                                                             6
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8