Page 4 - March 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 4

Święta Agata                Saint Agatha

              Święto: 5 lutego           Feastday: February 5

              Patronka: Sycylii, dzwonników,    Patron: of Sicily, bellfounders, breast cancer, against fire,
              chorych na raka piersi, ochrony   Palermo, rape victims, and wet nurses

              przed ogniem, Palermo, ofiar
                                Birth: 231
              gwałtów i ofiar tortur
                                Death: 251

              Urodzona: w 231 r.

              Zmarła: w 251 r.

        OBIADY Z RYBĄ W PIĄTKI POSTU                FRIDAY’S FISH FRY DINNER
    Od najwcześniejszych lat chrześcijaństwa, w czasie From the earliest Lents, fish dominated the Catholic
    postu, dania z ryby dominowały w diecie katolickiej. diet. Fish became well known as the Catholic symbol.
    Ryba stała się znanym katolickim symbolem. Wiele Many Catholic communities organize a special event
    wspólnot katolickich organizuje specjalne spotkanie dla for Parishioners during Lent known as the FRIDAY FISH
    parafian podczas Wielkiego Postu, znane, jako FRIDAY FRY DINNER, which is also a fundraiser for the parish’s
    FISH FRIED DINNER, które jest również akcją needs. Teams at St. Agatha’s Parish this year will also
    gromadzenia funduszy. Zespoły w parafii św. Agaty w prepare the dinners, with an accent on Polish flavor,
    tym roku zapraszają również na te kolacje (z polskim for six consecutive Fridays, starting on February 28,
    akcentem) przez sześć kolejnych piątków, począwszy from 3:30 PM until 7:00 PM. Then, please join us for
    od 28 lutego od 3: 30 PM do 7: 00 PM.           Stations of the Cross at 7: 00 PM, followed by Holy
    Następnie o godz. 7PM Nabożeństwo Stacji Drogi Mass in Polish.
    Krzyżowej, a następnie Msza święta w języku polskim.


                                       Fridays
                                    during Lent

                                    (except Good Friday)

                                  3:30 pm- 7 pm in

                    A Thank You from Kenrick-Glennon Seminary

       Dear Father Zasada,

       Christ’s Peace! Thank you for your parish community’s generous gift of $785.00 on 2/4/2020 to
       Kenrick-Glennon Seminary’s Christmas Collection.  I offer my sincere gratitude to you and your
       parish for supporting the formation and education of our seminarians as they prepare for a lifetime of
       loving ministry as priests.

       Be assured of my prayers and the prayers of the entire seminary community. In turn, I ask that you
       continue to pray for our seminarians and all who serve in the important mission of priestly formation.

       In Christ,

       Father James Mason
       President-Rector


                                                             4
    Parafia św. Agaty - St. Agatha Parish, St. Louis
   1   2   3   4   5   6   7   8