Page 1 - March 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Rzymsko-Katolicka Polska Parafia                 Duszpasterstwo Prowadzą
                                                   Księża Chrystusowcy
                      p.w. Św. Agaty


                         th
                  3239 South 9 Street, St. Louis, Missouri 63118-2629

                     Phone/ Tel. 314-772-1603 · Fax 314-772-3979

             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

                  Biuro Parafialne / Office Hours:  Mon, Tue, Wed 9 a.m. - 3 p.m.

             MSZE św. po polsku                    MASSES in English
           Niedziela     10:00 & 12:00            Saturday Vigil    4:30 p.m.
           Piątek      19:00                Sunday        8:00 a.m.
                                      Weekdays - Mon-Thur  8:00 a.m.


     MIESIĘCZNY BIULETYN · MONTHLY NEWSLETTER

          SZANOWNI PARAFIANIE                     DEAR PARISHIONERS

    W liturgiczną uroczystość św. Agaty, zgodnie z   On the feast day of St. Agatha, in accordance with the
    decyzją mojego Przełożonego Zakonnego i       decision of my Provincial Superior and the Archbishop of
    Arcybiskupa St. Louis, rozpocząłem posługę      Saint Louis, I began my pastoral duties at St. Agatha’s Parish.
    duszpasterską, jako Administrator w Parafii Św.   I ask all of you to join me on the path designated by Jesus
    Agaty. Proszę wszystkich wiernych, abyśmy      Christ, the way of the sacraments and the responsibilities
    postępowali wspólnie drogą wyznaczoną przez     they bring. On our journey together, I call upon our patron,
    Jezusa Chrystusa - drogą Ewangelii i drogą     St. Agatha and the protection of Our Lady of Czestochowa.
                                To all of you, God bless.
    zobowiązań,   które  wynikają  z  przyjętych
    sakramentów świętych. Upraszam wstawiennictwa     Rev. Stanislaw Poszwa, S.Chr.,
    Patronki Kościoła – Św. Agaty – i opieki M. B.  Parochial Administrator
    Częstochowskiej na wspólne pielgrzymowanie
    drogą rad i błogosławieństw Ewangelicznych.         THANK YOU TO FATHER HUBERT ZASADA

    Życzę wszystkim Szczęść Boże!              A very special THANK YOU to Father Hubert Zasada for

    Ks. Stanisław Poszwa, S.Chr.,              his priestly service at St. Agatha`s Church.
    Administrator Parafii

       PODZIEKOWANIA KS. HUBERTOWI

    Księdzu Hubertowi Zasadzie wyrażamy serdeczne
    podziękowania    za   wieloletnią   posługę
    duszpasterską w parafii św. Agaty.
   1   2   3   4   5   6