Page 1 - July-August 2020 newsletter for Polish Roman-Catholic Church in St. Louis, Missouri.
P. 1

Rzymsko-Katolicka Polska Parafia            Duszpasterstwo Prowadzą
                      p.w. Św. Agaty                     Księża Chrystusowcy

                        th
                  3239 South 9 Street, St. Louis, Missouri 63118-2629

                         Phone/ Tel. 314-772-1603

             www.polishchurchstlouis.org · e-mail: parishoffice@polishchurchstlouis.org

            Biuro Parafialne – regularne godziny / Parish Office – regular hours:  Mon & Tue 9 a.m. - 3 p.m.

      ZWYKŁY HARMONOGRAM MSZY św. (po polsku)          REGULAR MASS SCHEDULE (in English)
             Niedziela  10:00                 Saturday Vigil    4:30 p.m.
             Piątek    19:00                 Sunday        8:00 a.m.
                                      Weekdays - Mon-Thur  8:00 a.m.

     MIESIĘCZNY BIULETYN  MONTHLY NEWSLETTER
       Administrator Parafii / Parochial Administrator   Sakrament Pokuty i Pojednania / Sacrament of
           Rev. STANISŁAW POSZWA, S.Chr.        Reconciliation-Confession
            frstan@polishchurchstlouis.org
                                 Niedziela / Sunday 7:30 - 8 a.m. (EN)
    Parish Office:                                 9:30 - 10 a.m. (PL)
    Anna Barringer          314-772-1603                 11:30 - 12 p.m. (PL)
    parishoffice@polishchurchstlouis.org
    Organists:                         Sobota / Saturday  4 - 4:30 p.m. (EN)
    Chuck Derus            314-961-5093
    Jerry Peters           314-412-8545       Sakrament Chrztu Św. / Baptism
    JPII Polish School:                    Prosimy zgłaszać z miesięcznym uprzedzeniem.
    Małgorzata Moll          314-772-1603       Please make arrangements 1 month in advance.
    moll@polskaszkolastl.org   ·   www.polskaszkolastl.org
    Polish Library:                      Sakrament Małżeństwa / Matrimony
    Marek Jankowicz          314-771-5505       Prosimy zgłaszać z sześciu miesięcznym uprzedzeniem.
    St. Agatha Center & Food Pantry:              Please make arrangements 6 months in advance.
    Convent              314-772-4491

           WITAMY NOWYCH PARAFIAN            Duszpasterstwo Chorych / Sacrament of Anointing of the Sick
   Zachęcamy do dołączenia do naszej społeczności parafialnej  Każdy pierwszy piątek miesiąca po uprzedzeniem
   poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Formularze  zgłoszeniu. W razie niebezpieczeństwa śmierci, dzwonić
   można znaleźć na stoliku przy wejściu lub prosimy o  o każdej porze do Biura Parafialnego.
   skontaktowanie się z biurem parafialnym, a jeden zostanie  Every first Friday of the month after making arrangements.
   wysłany pocztą. Prosimy załączyć wypełniony formularz do tacy  In case of impending death, please call the Parish Office at
   niedzielnej lub odesłaś pocztą do biura parafialnego. Witamy  any time.
   nowych parafian i mamy nadzieję, że parafia św. Agaty zostanie
   Państwa duchowym domem.                   Sakrament I Komunii Świętej i Bierzmowania

          WELCOME NEW PARISHIONERS           First Holy Communion and Confirmation
   We encourage you to join our parish community by filling out a  Przygotowanie w ramach lekcji religii w Polskiej Szkole
   registration form. You will find the forms at the table behind the  Sobotniej.
   pews or call the parish office and one will be mailed to you. Deposit  Preparation as part of a religion classes during Saturday
   the completed form in the collection basket or mail it to the parish
                                 Polish School.
   office. We welcome you and hope you will make St. Agatha’s Parish
   your spiritual home.
   1   2   3   4   5   6