CM

St. Agatha Church - Polish Roman Catholic Parish

3239 South 9th Street (at Utah) St. Louis , MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603 Fax: (314) 772-3979

parishoffice@polishchurchstlouis.org

Archdiocese of St. Louis

archstl.org

ST. AGATHA

Polish Roman Catholic Parish

 

3239 South 9th Street (at Utah)

St. Louis, MO 63118-2629

Telephone: (314) 772-1603

Fax: (314) 772-3979

 

www.polishchurchstlouis.org

parishoffice@polishchurchstlouis.org

 

Parish Office Hours

Mondays and Tuesdays

9 a.m. to 3 p.m.

 

Rev. Stan Poszwa, S.Chr.

Pastor

HOLY MASS

SUNDAY

8:00 a.m. (EN)

10:00 a.m. (PL)

 

SATURDAY

4:30 p.m. (EN)

WEEKDAYS

8:00 a.m. Mon- Thur (EN)

7 p.m. Fri (PL)

HOLY DAYS DURING WEEK

8:00 a.m. (EN)

7:00 p.m. (PL)

 

CONFESSIONS

SUNDAY

7:30 a.m. (EN)

9:30 a.m. (PL)

 

SATURDAY

4:00 p.m. (EN)

St. Agatha Parish exists primarily to serve the spiritual needs of those of the Polish language and ethnicity living in the St. Louis area.  We live our faith in union with the Supreme Pontiff and the Archbishop of St. Louis.  While living in American society, we celebrate our heritage of rich cultural traditions.  Through the intercession of Our Lady of Częstochowa, the Queen of Poland, and St. Agatha, the patron of our Parish, we seek to fulfill our calling in Jesus Christ by living out our Catholic faith in love, justice and peace.

HOLY WEEK & EASTER 2023

ST. AGATHA, ST. LOUIS, MISSOURI

3239  S. 9TH STREET & UTAH

 

VIGIL MASS FOR PALM SUNDAY, Saturday, April 1, 2023

3:30 - 4:15 PM Confessions; 4:30 Vigil Mass in English

 

PALM SUNDAY - NIEDZIELA PALMOWA, April 2, 2023

Masses: 8:00 English, 10:00 Polish, After Mass:  Gorzkie Żale – Hymns in Polish about Jesus’ Passion

11: 30 AM Social and Easter Bake Sale

 

MONDAY OF HOLY WEEK - Wielki Poniedziałek, April 3, 2023

Masses 8:00 AM English, 7:00 PM Polish

Confessions 7:30 AM – 7:55, 6:10 PM – 6:50 PM

 

TUESDAY OF HOLY WEEK - Wielki Wtorek, April 4, 2023

Masses 8:00 AM English, 7:00 PM Polish

Confessions 7:30 AM – 7:55, 6:10 PM – 6:50 PM

 

WEDNESDAY OF HOLY WEEK - Wielka Środa, April 5, 2023

Masses 8:00 AM English, 7:00 PM Polish

Confessions 7:30 AM – 7:55, 6:10 PM – 6:50 PM

 

HOLY THURSDAY – WIELKI CZWARTEK, April 6, 2023

Mass of the Lord’s Supper - Bilingual 7:00 PM

Adoration till 9:00 PM

 

GOOD FRIDAY OF THE LORD’S PASSION – WIELKI PIĄTEK, April 7, 2023

Stations of the Cross – 3:00 PM followed by

Celebration of the Passion of Our Lord

 

Droga Krzyżowa – 6:30 PM

Nabożeństwo Męki Pańskiej – 7:00 PM

Adoration of the Blessed Sacrament till 9:00 PM

 

HOLY SATURDAY – WIELKA SOBOTA, April 8, 2023

Blessing of the Food for the Easter Table – Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny: 11:00 AM, 12:00 NOON, 1:00 PM

 

THE EASTER VIGIL 7:00 PM Bilingual

 

EASTER SUNDAY: THE RESURRECTION OF THE LORD

- NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, APRIL 9, 2023

 

6:00 AM – Rezurekcja

8:00 AM – Easter Mass in English

10:00 AM – Msza Wielkanocna

 

EASTER MONDAY IN THE OCTAVE OF EASTER: Masses: 8:00 AM English, 10:00 AM Polish

 

OCTAVE OF EASTER - TUESDAY – THURSDAY: Masses 8:00 AM English, 7:00 PM Polish

FRIDAY 6:00 PM ADORATION: 7:00 PM Mass in Polish

 

SECOND SUNDAY OF EASTER – DIVINE MERCY SUNDAY

Saturday, April 15, 2023, 3:30 PM Confessions 4:30 Vigil Mass in English

 

Sunday, April 16, 2023 - Masses: 8:00 English, 10:00 Polish, After all Masses, Divine Mercy Devotion

11:30 AM - Social and Easter Wishes and Egg Sharing

 

 

    Alleluja! Wierny lud, sławi zmartwychwstania blask.

    Alleluja! Pański cud, kiedyś się dokona w nas.

 

                                                                                 (z polskiej pieśni wielkanocnej)

 

 

 

 

Dear Parishioners and Friends of St. Agatha’s Church,

 

At the very heart of our Christian lives, at the very heart of the life of the Church, is what we call ‘the Paschal Mystery’ – the Resurrection of Our Lord. May our minds, our imaginations, our hearts, our souls be captivated by the Risen Christ’s invitation to a “newness of life.”

May you and your loved ones experience the wonder and peace of the Resurrected Jesus.

A joyful Easter to all of you!

 

I would like to take this opportunity to thank you for supporting the Parish Church with your prayers, work and donations. In this mailing, you will find greetings and an appeal from Archbishop Rozanski to take part in the 2023 Annual Catholic Appeal.

Our theme for this unique Easter season is gratitude. Our faith is a wonderful gift!

Let us continue to serve others and strive to keep Saint Agatha a beacon of faith.

 

May the joy of Easter fill your heart, and may you share that joy with the people you encounter every day. I am remembering each of you in my daily prayers and Easter Holy Masses.  Christ is Risen! Truly Risen! Alleluia!

 

W samym sercu chrześcijańskiego życia, w samym sercu życia Kościoła, znajduje się to, co nazywamy „misterium paschalnym” – Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech nasze umysły, nasze wyobrażenia, nasze serca, nasze dusze zostaną urzeczone zaproszeniem Chrystusa Zmartwychwstałego do „nowości życia”.

Ponownie chciejmy doświadczyć cudu i pokoju Zmartwychwstałego Jezusa.                                                             Życzę wszystkim Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Korzystając z okazji, pragnę podziękować za wspieranie Kościoła parafialnego modlitwą, pracą i ofiarami. W tej przesyłce znajdziecie pozdrowienia i apel arcybiskupa M. Rozanskiego do udziału w dorocznej zbiorce funduszy w ramach ACA 2023.

Naszym hasłem na ten wyjątkowy okres wielkanocny jest wdzięczność. Nasza wiara jest wspaniałym darem! Nadal z wdzięcznością posługujmy innym i starajmy się, aby światynia św. Agaty była miejscem żywej  wiary.

Niech wielkanocna radość napełnia Wasze serca. Obdarzajcie tą radością ludzi, których spotykacie na co dzień. Wspominam każdego z was w moich modlitwach i Mszach wielkanocnych. Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!  Alleluja!

 

 

Rev. Stanislaw Poszwa, S.Chr.

 

 

St. Agatha’s R. C. Church, Easter – Wielkanoc 2023